Komitet naukowy


 

  • Maciej Nowak (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Przewodniczący
  • Jan B. Gajda (Uniwersytet Łódzki)
  • Ewa Konarzewska-Gubała (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • Donata Kopańska-Bródka (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
  • Marek Nowiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • Juliusz Siedlecki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • Tadeusz Trzaskalik - (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)