Terminy


 

Zgłoszenie udziału: 21.06.2010
Zgłoszenie referatu i przesłanie streszczenia: 05.07.2010
Akceptacja referatu: 12.07.2010
Przesłanie pełnego tekstu referatu: 30.09.2010

Referaty prosimy przysyłać w dwóch kopiach oraz plik w formacie MS Word (lub e-mailem) na adres Biura Organizacyjnego.

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 1000 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, noclegów oraz wyżywienia. Opłatę tę należy wnieść do dnia 15.09.2010 na konto:

Bank Śląski, o/Katowice
65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '10".