Zakres tematyczny


 

Proponowana kwalifikacja tematyczna prac zgłaszanych na konferencję:

  • algorytmy programowania matematycznego,
  • metody wielokryterialne,
  • metody heurystyczne, sieci neuronowe,
  • badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu operacyjnym,
  • badania operacyjne w zarządzaniu projektami,
  • badania operacyjne w zarządzaniu strategicznym,
  • badania operacyjne na rynku kapitałowym,
  • badania operacyjne w bankowości i ubezpieczeniach,
  • inne zastosowania badań operacyjnych.