Zaproszenie


 

Katedra Badań Operacyjnych Akademii Ekono-micznej w Katowicach organizuje w Podlesicach koło Zawiercia, w dniach 10-12 października 2010 r. XXIX Ogólnopolską Konferencję im. Władysława Bukietyńskiego "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '10".

Celem konferencji jest prezentacja wyników prac badawczych mieszczących się w obszarze szeroko rozumianych badań operacyjnych. O przyjęciu zgłoszenia zadecyduje tematyka proponowanego referatu. Preferowane będą wystąpienia młodych pracowników nauki, zaś szczególnie interesujące referaty zostaną opublikowane po uprzednim zrecenzowaniu. Prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Mam nadzieję, że jak co roku nasze jesienne spotkanie stworzy okazję do żywej i owocnej dyskusji na temat aktualnego stanu badań operacyjnych i ich perspektyw.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.

Kierownik Naukowy Konferencji

prof. AE dr hab. Maciej Nowak