Zgłoszenia


 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonywać listownie lub drogą emailową do dnia 04.07.2010 wypełniając formularz zgłoszenia zawierajacy podstawowe informacje adresowe oraz tytuł referatu i proponowaną kwalifikacje tematyczną zgłaszanej pracy.

Formularz zgłoszenia można pobrać pod poniższym linkiem: